Знак “знак-оклику-кома” засобами LaTeX

Надихнутий вищезагаданою картинкою (що є негласним символом журналу КоМА факультету Міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки – http://goo.gl/ahi8o), і взагалі, темою лігатур http://plentyofcolour.com/2011/05/31/how-to-make-a-ligature/, задався задачею, як би можна реалізувати лігатуру тиду “знак оклику-кома”.

Трошки обдумавши все, реалізував це наступним чином:

  1. Описую змінну ComaLen – ширина символу “,”
newlength{ComaLen}
  1. Для типової гарнітури – змінній ComaLen покладаю значення ширини символу “,”
    `settowidth{ComaLen}`{,}
  1. Друкую символ “!
  2. Засобами makebox досягаю друку коми зі зміщенням саме на необхідному місці
makebox шириною в ширину символу "`,`", в який поміщаю текст "`,..`" -- де

дві крапки -- займають місце, проте невилимі (`phantom`).

Отримав на виході: PDF-файл.

Результат можна побачити на ГітХабі – https://github.com/troyane/ComaSign.

Якщо у когось будуть кращі, чи оригінальніші пропозиції – пишіть.

comments powered by Disqus