Нові слова які українці вивчили (на практиці) за останні чотири місяці

Інтро

Ця стаття буде доповнюватися в міру необхідності. Якщо вважаєет за необхідне щось додати – пишіть.

TODO: тітушка, революція гідності, люстрація, легітимність

Громадський, громадянський

Громадський, що походить від іменника громада, означає «належний до певного колективу людей»: «Громадських людей кликали цінувати» (Марко Вовчок); «Тут кінчалося місто і далі лежав уже громадський вигін, на якому стояли гамазеї з хлібом» (П. Панч).

Громадянський вказує на суспільство або людність цілої країни, на все громадянство, що підлягає законам країни й виконує пов’язані з цим обов’язки. Від цього маємо вислови: громадянські права, громадянська війна, цебто війна різних класів одного суспільства, тощо… Звідси

Прикладами останніх днів були

  • ГромадськеTV,
  • громадянська солідарність на Майдані,
  • громадянське суспільство, яке ми намагаємося збудувати.

Ескалація [конфлікту]

Під ескалацією конфлікту мається на увазі прогресуючий в часі розвиток конфлікту, загострення протиборства, при якому наступні руйнівні впливи опонентів один на одного вищі за інтенсивністю, ніж попередні. Ескалація конфлікту є тією його частиною, яка починається з інциденту і закінчується ослабленням боротьби, переходом до завершення конфлікту.

Під час ескалації конфлікти зазнають трансформації, які весь час підсилюються. Хоча цим трансформаціям піддається кожна сторона конфлікту окремо, вони впливають на поглиблення конфлікту в цілому, тому що як правило всяка трансформація однієї сторони дзеркально відбивається на іншій. У результаті цих перетворень напруженість конфлікту наростає до такого рівня, що послабити її іноді буває надзвичайно важко. [Конфліктологія: навч. посіб. / М. В. Примуш ; М-во освіти і науки України. – К. : Професіонал, 2006. – 282 с.]

Приклади:

  • ескалація конфлікту в Україні закриє всі дипломатичні двері для Росії
  • ескалація конфлікту в Криму стане кінцем світової системи безпеки

Інтервенція [військова]

Інтерве́нція — у міжнародному праві насильницьке втручання однієї чи кількох держав у внутрішні справи іншої держави, спрямоване проти її територіальної цілісності або політичної незалежності. У наш час такі цілі означають несумісність з цілями і принципами Статуту ООН.

Найнебезпечнішою формою для миру і незалежності країни, що стала об’єктом посягання, є збройна інтервенція, тобто збройне втручання, яке розглядається як агресія. Держава, що піддалася інтервенції, має право боротися проти неї всіма доступними їй засобами, а також вимагати покладання відповідальності на державу, котра здійснює інтервенцію.

Агресія

Агресія — поняття міжнародного права, яке означає протиправне, пряме чи опосередковане, застосування збройної сили однією державою проти суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності іншої держави… Звідси

Приклади:

  • Військова інтервенція в Україні матиме для Росії свою ціну
  • Військова інтервенція Росії стане закінченням відносин між Україною та РФ

Окупація [Криму]

Окупація — у військовій справі та в міжнародному праві тимчасове заняття збройними силами території супротивника. Режим військової окупації регулюється 4-ою Гаагською конвенцією 1907 року, Женевською конвенцією 1949 року “Про захист цивільного населення”, Гаагською конвенцією 1954 року “Про захист культурних цінностей у разі озброєного конфлікту”.

Приклади:

Цинізм

Цинізм – нігілістичне ставлення до людської культури та/або відверто зневажливе, зухвале ставлення до загальноприйнятих норм моралі, етики, до кого/чого-небудь, що має загальне визнання, повагу.

Приклади:

Рашизм

Раши́зм або руси́зм — неофіційна назва ідеології й практики правлячого режиму Російської Федерації початку 21-го століття, що базується на ідеї зверхності «російських співвітчизників», їхньої «особливої цивілізаційної місії», антидемократизмі й неоколоніалізмі радянсько-імперського типу, використанні православ’я як моральної доктрини, та на геоекономічних інструментах, у першу чергу, енергоносіях.

Рашизм являється квазі-ідеологією, яка є суперечливою сумішшю імперства, великодержавного шовінізму, релігійного традиціоналізму, що ґрунтується переважно на ностальгії за радянським минулим. Ідеологія протиставляє себе західним, ліберально-демократичним цінностям та інститутам, зокрема, вільним виборам та іншим громадянським правам та свободам. Рашизм є обґрунтуванням агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, що спрямована на окупацію та анексію територій сусідніх держав, що часто позначається терміном «збирання земель руських».

Ватнік

Впринципі, Ватник — тепла в’язана вовняна або байкова сорочка, стьобана ватяна куртка або безрукавка. Іноді ватником називають тілогрійку, в тому числі і з відірваними рукавами, особливо це характерно для виправно-трудових колоній (таборів). Назва ватник походить від слова вата — назви матеріалу, який використовується для виготовлення цього виду одягу.

Проте, Ватнік — це збірний образ російського патріотичного бидла. Ватнік є патріотичний і неймовірно тупим. Іронія і самоіронія — відсутні як такі. Ватнік є носієм цілого букету політичних поглядів які взаємновиключаються. Ватніку потрібен Хозяїн і пастух “сильна рука”.

Звідси

Путлер

І так все ясно. Як основний ідеолог рашизму, Путін отримав друге ім’я — Путлер.

comments powered by Disqus